Segons un estudi publicat a la revista Energy les Illes Canàries podrien abastir la seva necessitat d’energia elèctrica utilitzant només l’energia eòlica marina.
Les Illes Canàries és una de les zones d’Espanya on és més car generar electricitat, i aquest sobrecost es veu repercutit a les factures de la llum de tots els espanyols. És per això que té un interès especial el fet de reduir el cost de l’energia en aquesta zona.

Tot i l’espai reduït d’aquesta zona, les Canàries tenen 3950 Km2 de superfícies marina on es poden instal·lar 1980 aerogeneradors fixes i 9465 flotants capaços de produir 22 vegades el consum anual d’electricitat de les illes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *