El Consell de Ministres, a proposta de l’Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), va aprovar el dimarts 23 de juny, un Reial decret llei amb una bateria de mesures per impulsar la transició energètica cap a un sistema elèctric 100% renovable i afavorir la reactivació econòmica en línia amb el Pacte Verd Europeu. La norma elimina barreres per al desplegament massiu de fonts renovables, defineix nous models de negoci i fomenta l’eficiència energètica, entre d’altres qüestions. Amb això, i en el context de la recuperació després del COVID-19, s’estableix un marc estable que permetrà a Espanya aprofitar el seu potencial, en termes de generació d’ocupació i activitat econòmica, lligat a una transició energètica neta, justa, fiable i econòmicament competitiva. 

El desplegament de renovables a Espanya, s’ha proposat tenir un sistema elèctric 100% renovable abans del 2050

El Reial decret llei es divideix en quatre blocs. El primer inclou la regulació d’accés i connexió i regula un nou mecanisme de subhastes per dotar a les renovables d’un marc predictible i estable. El segon se centra en l’impuls de nous models de negoci que seran claus en els propers anys, com és el cas de l’agregació de la demanda, l’emmagatzematge i la hibridació. En tercer lloc, el Reial decret llei aborda el foment de l’eficiència energètica flexibilitzant el Fons Nacional d’Eficiència Energètica; i, finalment, s’estableixen una sèrie de mesures sectorials per a l’impuls de l’activitat econòmica i l’ocupació a resposta a la crisi de l’COVID-19.

En la mateixa línia d’activació econòmica, el Reial decret llei incorpora a l’ordenament jurídic espanyol nous models de negoci que seran claus en la transició energètica i que ofereixen, des d’aquest moment, oportunitats d’impuls econòmic, ocupació i millora de la competitivitat. És el cas de la figura de l’emmagatzematge, que queda regulada mitjançant aquesta norma, el que permetrà gestionar i optimitzar l’energia generada a les noves plantes renovables; i de la hibridació, que possibilita combinar diverses tecnologies -fotovoltaica i eòlica, per exemple-, en una mateixa instal·lació. Amb això, s’optimitza la utilització de les xarxes elèctriques ja existents i es minimitzen els impactes ambientals, a l’treure el màxim partit a les ubicacions de les plantes.

Amb l’objecte de facilitar l’expansió de el vehicle elèctric, el Reial decret llei atorga la declaració d’utilitat pública a les infraestructures elèctriques associades als punts de recàrrega d’alta capacitat (amb potència superior a 250 kW), fonamentals per permetre que s’obrin estacions de recàrrega ultra-ràpida en carreteres, autovies i autopistes, augmentant les possibilitats de la mobilitat elèctrica.

Més informació: https://www.idae.es/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *