Els sostres verds tenen un efecte aïllant que ajuda a reduir la quantitat d’energia necessària per escalfar l’edifici a l’hivern i refredar-a l’estiu. A més retenen l’aigua de la pluja, redueixen els problemes de vessament i afavoreixen la biodiversitat i aus que necessiten niar en l’anomenada «jungla urbana».

Tot i que les peticions dels activistes mediambientals eren que el sostre complet dels nous edificis estigués cobert de plantes, la llei aprovada l’any passat pel parlament francès va ser una mica més limitada, ja que la llei només exigeix ​​que part del sostre contingui plantes o panells solars. Però de tota manera podríem considerar aquest fet com una victòria a favor del medi ambient.

Les teulades en els edificis amb plantes i arbustos, ajudaran a absorbir l’aigua de pluja i reduiran el vessament, proporcionaran espais verds en zones urbanes que poden jugar un paper important en la reducció de l’efecte urbà d'»illa de calor». Aquest fenomen ocorre quan les àrees urbanes es construeixen, destruint la vegetació local i retenint més calor, amb un augment de temperatura d’entre 1,8 ° C – 5,4 ° C que a les zones dels voltants.

L’opció prevista pels legisladors d’instal·lar panells solars també pot ajudar a França a posar-se al dia en el desenvolupament de l’energia solar, ja que mentre que la veïna Alemanya ha fet grans progressos en el desenvolupament de la seva capacitat solar, França només disposava, abans d’aprovar aquesta llei, de cinc gigawatts d’energia fotovoltaica instal·lats l’estiu passat, el que representa només un u per cent de tota la producció d’energia de país.

Font: https://muhimu.es/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *