L’Institut Internacional de Dret i Medi Ambient (IIDMA) al costat de GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) han nominat Espanya per als premis europeus Fossil Fuel Subsidy Awards per atorgar ajuts destinats a generar electricitat amb carbó, un els combustibles més contaminants i nocius per a la salut i el medi ambient a les Illes Balears.

Els Fossil Fuel Subsidy Awards són una iniciativa de l’ONG CAN Europe (Climate Action Network), que denuncia als Governs que donen suport amb recursos públics activitats perjudicials per al medi ambient tot i els compromisos subscrits. Les dues organitzacions conviden a votar en els premis amb la intenció de posar de manifest l’escàs suport a la inajornable transició energètica neta a les Balears.

En el cas de les illes Balears, tot i els sobrecostos de generació pel fet de ser un sistema insular i de l’aposta del govern de les illes per les renovables i la transició energètica, el Govern central es nega a facilitar el tancament de la central d’Es Murterar, una cosa que les dues ONG denuncien. Les energies renovables només suposen un 2% de l’energia de les Illes Balears, tot i això, mai s’han realitzat subhastes de renovables. Així mateix, el Ministeri d’Energia ha rebutjat el pla de transició energètica del Govern, que inclou tancar la central d’Es Murterar de forma progressiva. Aquesta necessària transició s’està dificultant no únicament amb subvencions sinó també a través d’instruments normatius: el Ministeri ha advertit sobre la seva intenció de legislar per impedir el tancament de centrals tèrmiques a Espanya.

Generar aquesta electricitat a les illes té un sobrecost d’entre 400 i 500 milions d’euros a l’any, sufragat amb diners públics, via factures de la llum i altres impostos.

Vols participar en les votacions? www.caneurope.org/fossil-fuel-subsidies-awards

Font: https://www.diariorenovables.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *