Segons un estudi de l’associació Transport and Environment (T & E), en què han analitzat 20.000 vehicles híbrids endollables en diferents països d’Europa, en un ús real, els cotxes híbrids endollables emeten 2,5 vegades més del que prometen, equiparant-se en alguns models amb els seus homòlegs no híbrids.

Un conductor que tingui un cotxe híbrid endollable amb una autonomia elèctrica de 50 km i que realitzi desplaçaments diaris de 70 km aconseguiria recórrer només 20 km amb el motor de combustió, descomptant els 50 km d’autonomia elèctrica. Però això només seria així en el cas que el propietari del cotxe híbrid fes un ús freqüent dels sistemes de recàrrega. En cas contrari implicaria que s’ha pagat més per un cotxe gairebé simplement pel fet de portar l’adhesiu ZERO de la DGT al parabrisa, i aquí resideix el problema principal d’aquest tipus de vehicles.

Les emissions en tot el cicle de vida per tipus de vehicle va de les 3,8 tones de CO₂ dels cotxes elèctrics a les 41 dels dièsel, passant per les 28 i 39 tones de CO₂ per als híbrids endollables i els de gasolina respectivament. Tot i això els híbrids reben la mateixa consideració que els cotxes elèctrics rebent l’adhesiu ZERO de la DGT, amb tots els beneficis que això suposa.

La conclusió d’aquest estudi és que els governs han de potenciar la implantació del cotxe elèctric i desincentivar la compra de cotxes híbrids endollables.

Més info: www.transportenvironment.org

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *