Red Eléctrica de España ha publicat les dades preliminars pel que fa a la generació d’energia a Espanya el passat 2017. D’aquí en podem treure algunes conclusions.

Sembla que aquest 2017 no ha estat un bon any per a la generació d’energies renovables. Si l’any passat el percentatge d’energies renovables en el mix elèctric espanyol era del 40,8%, aquest any s’ha quedat en un 33,3%, la pitjor dada dels últims 5 anys. A causa de la manca de pluges aquest 2017 la producció hidràulica s’ha reduït a la meitat. La resta de tecnologies de generació renovable, per la seva banda, s’han mantingut sense canvis significatius.

Entre les tecnologies que més han produït, la nuclear se situa novament en primer lloc amb una aportació del 21,5% de la demanda total. La segueix l’eòlica, amb el 18,2% de l’electricitat produïda. En tercer lloc hi ha el carbó (17%) seguit pel cicle combinat (13,9%) i la cogeneració (11%). La solar, per la teva banda, ha contribuït amb un 5,2% (3,1 per a la fotovoltaica i 2,1 per a la termosolar). Altres renovables com la biomassa o l’energia marina han tingut una aportació de l’1,4%, mentre que els residus han generat l’1,2% de l’electricitat. També cal remarcar que el 3,6% de la demanda s’ha cobert amb energia importada d’altres països, una xifra gens menyspreable tenint en compte que aquesta xifra supera la generació d’energia fotovoltaica que hem produït a Espanya.

I tot això com influeix en les emissions?

La principal conseqüència del descens de la generació hidràulica és l’ascens de la generació amb carbó. Per norma general, les energies renovables sempre que tenen disponibilitat entren al mercat, de manera que quan alguna d’elles no produeix ha de ser reemplaçada per combustibles fòssils. Per tant, tenint en compte l’augment de la generació amb carbó, el factor d’emissió ha augmentat fins als 287 gCO2 / kWh el 2017. Això vol dir que, per cada quilowatt hora generat, de mitjana hi ha unes emissions de 287 grams de CO2 derivades de l’activitat de les centrals elèctriques.

La bona notícia és que en els anys vinents s’instal·laran al voltant de 8.000 nous megawatts renovables que augmentaran la quota de generació amb energies netes. Això farà que segons vagin passant els anys, els cotxes elèctrics siguin cada vegada més i més nets.

Si hem pogut calcular que per cada quilowatt hora generat hi ha unes emissions de 287 grams de CO2, podem calcular les emissions associades a l’ús d’un vehicle elèctric a Espanya.

Prenent com a exemple un Nissan LEAF amb un consum de 16 kWh / 100 km, les seves emissions serien de 4,592 quilograms de CO2 cada 100 quilòmetres o de 45,92 grams per quilòmetre. Podem comparar aquesta xifra amb un cotxe dièsel que consumeixi 6 litres cada 100 quilòmetres, en el qual les emissions associades serien de 156 grams de CO2 per quilòmetre recorregut.

Així que podem comprovar que un cotxe elèctric emet a prop de 3 vegades menys CO2 que un cotxe de combustió de característiques semblants.

Font: forococheselectricos.com

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *