Segons un estudi fet per la Plataforma Veïnal Nextdoor sobre el canvi d’hàbits de mobilitat a causa de la pandèmia, els ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona afirmen en un 50,40% haver canviat els seus hàbits de mobilitat. A Madrid, el percentatge baixa a 48,03%; a València, a un 50,60%; a Saragossa a un 52% i a Sevilla a un 44,79%. A Madrid i Barcelona ciutat, aquesta dada és encara més elevada: un 54,7% i un 53,8% respectivament.

Caminar s’ha convertit en el mitjà de transport estrella per a la població espanyola després de la pandèmia. El 59,6% de la població enquestada afirma que camina més que abans. En segon lloc estaria l’ús del cotxe particular, ja que un que 14,25% afirma que l’agafa més que abans de la pandèmia, un 12,21% afirma que ara fa servir més el transport públic, un 10,6% utilitza més la seva bici o patinet, mentre que només un 2% utilitza més la seva moto particular.

L’enquesta ha realitzat també una segmentació entre homes i dones, arribant a algunes conclusions rellevants:

-La població entre 16 i 20 anys és la que afirma haver canviat més els seus hàbits de consum arran de la pandèmia (63%).
-Tots els grups d’edat afirmen caminar més (el que més, el grup de 21 a 30, en un 62%), però qui afirma agafar més la bici és el grup de 16 a 20 anys (un 19%), seguit del de 20 a 30 (un 17%).
-El grup que afirma agafar més el cotxe és el de 51 a 60 anys (18%).
-Les diferències per gènere són molt més notables. Un 66% de les dones afirma que camina més, en canvi només un 48% dels homes afirma que camina més. En canvi, un 16% dels homes diu que va en més en bici o en patinet en comparació amb només el 8% de les dones realitzant aquesta afirmació. D’altra banda, un 17% dels homes afirma que agafa més el transport públic en comparació amb el 9% de les dones.

 

Més info: https://about.nextdoor.com/es/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *