Continuant amb la idea d'economia col·laborativa us volíem parlar d'una iniciativa que es diu Helping Network que funciona a través d'una xarxa de gent que s'ofereix…