Anteriorment us havíem parlat de les ajudes aprovades del govern del Pla Movalt (veure article), on us comentàvem, sobretot, les ajudes destinades a la compra de vehicles impulsats amb energies alternatives (20 milions d’euros). Dins d’aquest pla, però, també hi ha una partida de 15 milions d’euros destinada a la promoció d’instal·lació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics que permetin l’expansió de la mobilitat electrificada a casa nostra. Aquestes subvencions es poden demanar ja i fins al 31 de desembre del 2018.

Qui les pot demanar? Doncs les podran sol·licitar tant empreses privades i altres tipus de persones jurídiques (que el seu número d’identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W), o bé entitats locals, administracions de les comunitats autònomes i les entitats públiques vinculades o dependents de l’Administració General de l’Estat.

Entre els costos subvencionables estan l’obra civil, el cablejat i la seva instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió del vehicle. I s’haurà de tenir en compte que la quantia de les subvencions cobrirà fins al 60% del cost d’inversió en el cas d’entitats públiques i PIMES, i el 40% per a la resta d’empreses.

Esperem que aquest projecte, entre d’altres, ajudi a augmentar la presència de cotxes elèctrics a carrers i carreteres de les nostres ciutats.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *